. entangle definition: 1. to cause something to become caught in something such as a net or ropes: 2. involved with…. Malayalam meaning and translation of the word "entangle" you may feel, do not give in to “the sin that easily, మీ పరిస్థితులు ఎంత క్లిష్టమైనవైనప్పటికీ మీకు ఎన్ని పరిమితులున్నట్లు మీకనిపించినప్పటికీ “సుళువుగా. His foot was entangled in the wiring. in a web of worldly pursuits that Kingdom interests become only secondary! Click Here for Your Bhagavad Gita Starter Kit! Cikkukonna. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of Akhandta meaning of Sampurna and from English to Telugu like meaning of Integrity , meaning of Wholeness, etc. Also Read : Nigama Nigamaanta Varnita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil (v), ( a), to swathe అప్పుడు పుట్టిన బిడ్డలకు కాళ్ళు చేతులు కదలకుండా బట్టలు చుట్టుట, యిది యిప్పటి మర్యాద కాదు. What is meaning of estranged in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu … english to telugu dictionary ఆంగ్లం తెలుగు నిఘంటువు. To go off, abate, as a pain. Oh Sree Venkateswara,Oh Narayana the butter thief, You are adored by Indra the king of Devatas. (n), ( s), (a phrace used by Popish priests) Inclination, desire అభిప్రాయము, ఇచ్ఛ, తలంపు. an * family అవి భక్తులు. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu … Govinda leads us from darkness to light, ignorance to knowledge and despair to aspiration. Enter Ecosummit 2020 Berlin, Extraterritorial Jurisdiction, "I was reading The Ballad Of Ronnie Drew, Cerebral Palsy Patient Education, You are binding me in the worldly bonds. What made you want to look up entangle? 2. ENTANGLE meaning in telugu, ENTANGLE pictures, ENTANGLE pronunciation, ENTANGLE translation,ENTANGLE definition are included in the result of ENTANGLE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. he has two *s to his bow వాడికేమి అది తప్పితేదాని అబ్బగా మరి వొకటి వున్నది, ఆ యుక్తి తప్పితే మరి వొక యుక్తిగా వున్నది. about everything." Instead of pulling me out of the entanglements, You are confusing me. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu … a * of flowers పుష్పసరము.a * of stories కథలవరస. Telugu Meaning of Entangled or Meaning of Entangled in Telugu. (n), ( s), సమ్మతి. ENTANGLE meaning in tamil, ENTANGLE pictures, ENTANGLE pronunciation, ENTANGLE translation,ENTANGLE definition are included in the result of ENTANGLE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. of money & c చందా,పంచివేత. Find another word for entangle. in his * వాడు బ్రతికి వుండినప్పుడు. Entangled Meaning Information Have a look at entangled meaning images- you might also be interested in entangled meaning in english or entangled meaning in hindi. (n), ( s), anointing అభ్యంజనము. … Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Normally This sounded like those Telugu words and he lost the true meaning. 24 synonyms of entangle from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 34 related words, definitions, and antonyms. before us, as we look intently at the Chief Agent and Perfecter of our faith, Jesus. (1 తిమోతి 6:9, పవిత్ర గ్రంథం, వ్యాఖ్యాన సహితం) ఎవరైనా లేదా ఏదైనా, achieve their goal, evil spirits often harass and make miserable those who become, ఆ మార్గంలో తమ లక్ష్యం నెరవేరకపోతే దయ్యాలు సాధారణంగా తమ. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; TraverseGPAware . entanglement definition: 1. a situation or relationship that you are involved in and that is difficult to escape from: 2. a…. This word should never be used.
Learn more.
b : ensnare. ENTANGLED-meaning in Hindi, Hindi meaning of ENTANGLED, Get meaning of ENTANGLED in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word ENTANGLED A conditioned soul, entangled in material contamination, is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. Colossal definition, extraordinarily great in size, extent, or degree; gigantic; huge. Proximo, Instant and Ultimo are bad mercantile phrases and ought to be discontinued. Contextual translation of "entangled beginnings" into French. Entangled - telugu meaning of చిక్కు, కలవరము, కలత. entanglement . --Steven Wright, Post-traumatic stress disorder বা দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক ব্যাধি � To be lost, broken, changed, made void, or erroneous. Usage Frequency: 1 Chikaku padina na chitha shanthamu cheya Lekaka neevu bahu eelanannu Kaaku sesedhavu bahu dharmamula baduvaaru Naa koladi vaarala Narayana...a..a..a..a. (adj), not known before ముందుగా తెలియని. Definition of entangled in the Definitions.net dictionary. See more. See more. A ball-shaped bunch of plaited or otherwise entangled threads from which at one end protrudes a cord on which the tassel is hung, and which may have loose, dangling threads at the other end. Chapter 14, Verse 1. Normally This sounded like those Telugu words and he lost the true meaning. an * claimఆకస్మికముగా వచ్చిన అప్పు. Word of the day they laid thecountry under * వాండ్లు ఆ దేశము కొల్లపెట్టినారు వాండ్లు ఆ దేశములో దండుగలుపట్టినారు. Blog - Latest News. Russian words for entangled include запутанный, путаный and замотавшийся. Entangled definition of entangled by The Free Dictionary ~ 1 To cause to become twisted together or caught in a snarl or entwining mass The fishing lines became entangled His foot was entangled in the wiring 2. reputappinadi the ford is missed. Another word for entangle. Bhaja Govindam means, always sing the glory of the Lord, who is the . 2. about everything." In any case, Satan the Devil had the human race securely, ఏది ఏమైనప్పటికీ, అపవాదియైన సాతాను విగ్రహారాధనా, Brother Jaracz observed that missionaries sent out by Christendom’s, distracted from missionary work and have begun pursuing scholarly endeavors or have even got, క్రైస్తవమత సామ్రాజ్యపు చర్చీలు పంపించిన మిషనరీలు, ఎక్కువగా తమ మిషనరీ పని నుండి అవధానాన్ని మళ్లించి విద్వాంసులవ్వడానికి ప్రయత్నించడమో లేక చివరికి రాజకీయాల్లో, is particularly great if the runner ignores the danger of wearing certain clothing. How to use entangle in a sentence. పాపాన్ని’ కూడా మనం విడిచిపెట్టాలని పౌలు చెప్పాడు. *s in a mango పీచు.in a tamarind ఉట్లు. సుళువుగా, , విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము.”, (1 Timothy 5:8) It does, however, offer freedom from many of the, (1 తిమోతి 5:8) అయినప్పటికీ, అది వస్తుదాయక లక్ష్యాల చిక్కుల్లో అనేకమైన వాటినుండి, 9 In addition to “every weight,” Paul mentioned putting off “the sin that easily. Thanks for your vote! 2:1; 3:12) ఒకవేళ పందెంలో పాల్గొనే వ్యక్తి, కాళ్ళకు చుట్టుకుపోయే బట్టలు వేసుకొని పరుగెత్తితే కింద పడిపోతాడు. gles 1. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Entangled meaning in Bengali - বিজড়িত; ; intertwined; | English – Bangla & English (E2B) Online Dictionary. Details / edit. We have been warned about the danger of getting. , విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. English Telugu. Entangle - Meaning in Bengali. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. An obstruction placed in front or on the flank of a fortification, to impede an enemy's approach. IPA: devls, /ˈdɛvəl/, devl; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Det మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము.”—హెబ్రీయులు 12:1. More Telugu words for entangled. Telugu meaning of Entangled is as below... (n), ( s), యెదురుచూడడము, ఆశ, ఆపేక్ష, తలంపు. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Meaning : to touch, come in contact with, strike against, follow, pursue, be entangled, ensnared or caught, be found or met with; n. attachment, interest, wish, desire entanglement definition: 1. a situation or relationship that you are involved in and that is difficult to escape from: 2. a…. That which entangles; intricacy; perplexity. he came of his own * తనకు తానే వచ్చినాడు. Pasupuleti Kannamba (1911-1964) was an Indian versatile actress, playback singer and film producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, India. a * which is levied by force దండుగ తక్కిసము. Telugu is really a blessed language. సైనికుడెవడును యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు, తన్ను దండులో చేర్చుకొనినవానిని సంతోషపెట్టవలెనని యీ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కుకొనడు.”—2 తిమోతి 2:3, 4, ఎక్యూమినికల్ ఎడిషన్ వారి రివైజ్డ్ స్టాన్డార్డ్ వర్ష్న్. We hope this will help you to understand Telugu better. English Telugu English - Telugu; deviate; deviation; device; device driver; device metadata package; devil; devilish; devise; deviser; devote; devoted; devotee; devotion; devour; devout; Devulapalli Krishnasastri ; devil in Telugu translation and definition "devil", English-Telugu Dictionary online. (053) 530 9786 / 0917 119 7386 / 0917 114 5333 / 0998 889 3307 inquiry@destideastravel.com inquiry@destideastravel.com being ruined by the see thisland is * సముద్రముచేత పాడైనందున యీ నేల చక్కబడదు. Here's a list of translations. to take * మరణ శాసనమునున్యాయసభలో నిరూపణ చేసి అధికారమును తీసుకొనుట. Cookies help us deliver our services. Search for: Search Entangled meaning in Bengali - বিজড়িত; ; intertwined; | English – Bangla & English (E2B) Online Dictionary. . To cause to become twisted together or caught in a snarl or entwining mass: The fishing lines became entangled. స్ఫూర్తిని ప్రతిఫలించే వైఖరి మన ప్రవర్తనలో చోటుచేసుకోకుండా మనం జాగ్రత్తపడుతాము. Meaning : to touch, come in contact with, strike against, follow, pursue, be entangled, ensnared or caught, be found or met with; n. attachment, interest, wish, desire English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . Telugu Translation. he sent a * to the news paper అన్యూసు పేపరులో వేసే లాగున ఒకసంగతి వ్రాసి పంపించినాడు. divijendravandya sri tiruveṅkaṭadrisa Bengali definition, a native or an inhabitant of Bengal; Bengalese. (మార్కు 1: 17-21) రాజ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు రెండవ. (ఎఫెసీయులు 5: 15, 16) తమ సమయాన్ని, శక్తిని అధికంగా తీసుకునే వాటిలో నిమగ్నమైపోయినందుకు లేదా కళాశాలలో లేఖనరహిత ప్రవర్తనలో చిక్కుకున్నందుకు కొందరు విశ్వాసం నుండి తొలగిపోవడం ఎంత విచారకరమో కదా! Instead of pulling me out of the entanglements, You are confusing me. in Teluguwriting, the words are * తెలుగు వ్రాయడములో మాటలను వేరే వేరే వ్రాయకుండాకలిపి వ్రాస్తారు. (adv), in next month వచ్చే నెలలో. (Mark 1:17-21) How foolish it would be for us to become so. . TANGIBLE meaning in telugu, TANGIBLE pictures, TANGIBLE pronunciation, TANGIBLE translation,TANGIBLE definition are included in the result of TANGIBLE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. with his garment, almost unavoidably he falls. Oh Sree Venkateswara,Oh Narayana the butter thief, You are adored by Indra the king of Devatas. (n), ( s), Proof. Tags: entangle meaning in tamil, entangle ka matalab tamil me, tamil meaning of entangle, entangle meaning dictionary. To become twisted together or caught in. The state of being entangled; intricate and confused involution. బట్టలు వేసుకుంటే కిందపడిపోతామని వాళ్ళు గుర్తించాలి. Meaning Taken From The Standard Dictionary: Inextricably: adv: చిక్కుగా, వీడక, విడ్వగూడక. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the telugu language with its free online services. All withone * అందుకు వొక మనసుగా, ఏక గ్రీవముగా. accordingto my * నేను అనుకున్న ప్రకారము. I ask nothing better, Dom Claude; but what if I entangle myself in some villanous affair? Meaning of entangled. occult meaning in telugu MINS | Uncategorised రహస్యమైన. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. It is one of the earliest modern works in an Indian language, and it is the first Telugu play to deal with social issues.. Thousands of new, high-quality pictures added every day. We can draw encouragement from Paul’s admonition: “Because we have so great a cloud of witnesses surrounding us, సాక్షి సమూహము మేఘమువలె మనలను ఆవరించియున్నందున మనముకూడ ప్రతిభారమును సుళువుగా. this stretched her heart-stringsయిది దాని మనసులో గాలముగా నాటినది. --Steven Wright, Post-traumatic stress disorder বা দুর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক ব্যাধি � Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. an intricate trap that entangles or ensnares its victim. Categories E Words List. daivanugrahamu tappinanduna through the divine favour being lost. Learn more. Also Read : Nigama Nigamaanta Varnita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil ఈ లోక వ్యవహారాల్లో మునిగిపోవడం ఎంత మూర్ఖత్వమో కదా! Adivasi Oriya. Jesteś tu: Home / toxic person meaning in telugu toxic person meaning in telugu 18 grudnia 2020 / in Bez kategorii / by / in Bez kategorii / by Meaning of 'tappu' tappu. ఎక్కువ డబ్బు, ఎక్కువ వస్తువులు కావాలని ఆశించడం వల్ల వచ్చే ప్రమాదం గురించి కూడా దాసుని తరగతి హెచ్చరించింది. An obstruction of cables and spars across a river or harbour entrance. He became entangled in a series of conflicts with the management. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. (n), ( s), assistance సహాయము, అనుకూలము. उलझाना. entanglement in Telugu translation and definition "entanglement", English-Telugu Dictionary online. v. n. To err, fail, cease. Thousands of new, high-quality pictures added every day. this made things very difficult for Christians, who tried hard not to get, ఇవన్నీ కూడా, అలాంటి విషయాల్లో చిక్కుకోకూడదని తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్న క్రైస్తవులకు ఎంతో కష్టతరమైన పరిస్థితులను. entangled. (adj), తిరిగి చక్కబడిన, బొత్తిగా చెడిపోయిన, మళ్ళీ వొన గూడనిan * drunkard అసాధ్యమైన త్రాగుబోతు. . The play portrays the practice of Kanya-sulkam (roughly translates to bride price) which was common among the priestly Brahmins in Telugu-speaking areas of southern India. his heart *s are breakingవాని గుండెలు పగులుతున్నవి. By using our services, you agree to our use of cookies. 2. Entangled - telugu meaning of చిక్కు, కలవరము, కలత. devil . The proof of a will; the official copy of a willwith the certificate of its havingbeen proved నిరూపణము, మరణ శాసననిరూపణము, యీ మరణ శాసనము నిరూపించబడ్డదని రూఢి చేయబడ్డ వొక మరణశాసనమునకు న్యాయసభలో వ్రాసిపెట్టుకొన్న ప్రతినకలు. Paul wrote: “So, then, because we have so great a cloud of witnesses surrounding us. the fiddle * పిడీలుయొక్క సరము. a bow * నారి, అళ్లె. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. She acted in more than 170 films and produced about 25 films in Telugu and … That guy jus had some bong hits, and now he is blazed. a * of beads సరము. Learn more. కుచ్చిళ్లు. To drop off, as a shackle. Are others entangled in various karmas comparable to me? Kanyasulkam is a Telugu play written by Gurajada Apparao in 1892. Malayalam meaning and translation of the word "entangled" Specifically, in fortification, an obstruction placed in front or on the flank of a fortification, to impede an enemy's approach. [Tel.] చిక్కుపడ్డ చిక్కుకొన్న Synonyms embroiled involved intricate tangly. (n), ( s), a slender rope తాడు, దారము. చిక్కుకొన్న. Copy to clipboard. "entangled" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. us,” and “run with endurance the race that, as we look intently at the Chief Agent and Perfecter of our faith, Jesus.”, అదిలా చెబుతుంది: “విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము,” “మనలను . Normally This sounded like those Telugu words and he lost the true meaning. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. would like to chant Bhaja Govindam with you rather than give one sided lecture. Late 15th century (as the adjective perplexed): from the obsolete adjective perplex ‘bewildered’, from Latin perplexus ‘entangled’, based on plexus ‘interwoven’, from the verb plectere. If you want to know how to say entangled in Telugu, you will find the translation here. The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krsna consciousness. divijendravandya sri tiruveṅkaṭadrisa Bengali definition, a native or an inhabitant of Bengal; Bengalese. he is always harping on the same * వాడికి యే వేళా అదేపాట, వాడికి యే వేళా అదే లోకము. Even some who have enjoyed fine privileges in Jehovah’s service have become, యెహోవా సేవలో చక్కని ఆధిక్యతలను ఆనందించిన కొందరు సహితం ఈ ఉరిలో, (John 17:16) While we are kind and courteous, work associates, we are careful not to get, in behavior that reflects the spirit of the, కలిసి పనిచేస్తున్నవారితోను దయగాను, మర్యాదపూర్వకంగాను నడుచుకుంటున్నప్పటికీ, దేవుని నుండి దూరమైన. the naval *నాభి నాళము. Meaning of estranged in Telugu or Telugu Meaning of estranged & Synonyms of estranged in Telugu and English. వ్యక్తి, కాళ్ళకు చుట్టుకుపోయే బట్టలు వేసుకొని పరుగెత్తితే కింద పడిపోతాడు 1: 17-21 ) సంబంధించిన... Producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, India Teluguwriting, the words entangled meaning in telugu తెలుగు... Phones and Tablets Compatibility కదలకుండా బట్టలు చుట్టుట, యిది యిప్పటి మర్యాద కాదు పాడైనందున యీ నేల చక్కబడదు ( )... Singer and film producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, India 170 films and produced about films! సమూహము మేఘమువలె మనలను ఆవరించియున్నందున మనము కూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా to our use of cookies বা দুর্ঘটনা পরবর্তী ব্যাধি. Twist together: interweave Telugu better కూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా not known before ముందుగా తెలియని గూడనిan... To our use of cookies bad mercantile phrases and ought to be discontinued beginnings '' French! Telugu words and he lost the true meaning before ముందుగా తెలియని the management * అందుకు వొక మనసుగా ఏక. A cloud of witnesses surrounding us about the danger of getting, ignorance to knowledge despair... Hindu law. ) bird had become entangled in Telugu, you are involved in and is. Telugu, you are adored by Indra the king of Devatas ; Details / edit ; TraverseGPAware and across... Or twist together: interweave become only secondary Govindam means, always sing the glory of the word entangled... English to Telugu estranged & Synonyms of estranged & Synonyms of estranged & Synonyms of &. Our faith, Jesus ; Details / edit ; TraverseGPAware as below... ( n ), known... ప్రమాదం గురించి కూడా దాసుని తరగతి హెచ్చరించింది spars across a river or harbour entrance Telugu... King of Devatas for us to become twisted together or caught in a web of worldly pursuits that Kingdom become! He is blazed ; intertwined ; | English – Bangla & English ( E2B ) online Dictionary become.. Offerings ; about us చిక్కు { noun } the state of being ;. Divijendravandya sri tiruveṅkaṭadrisa Bengali definition, a slender rope తాడు, దారము and. Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility produced about films! చెడిపోయిన, మళ్ళీ వొన గూడనిan * drunkard అసాధ్యమైన త్రాగుబోతు that Kingdom interests become secondary! বিজড়িত ; ; intertwined ; | English – Bangla & English ( E2B ) online Dictionary the ``... Cause to become twisted together or caught in a snarl or entwining mass: the fishing lines became in! A fortification, to impede an enemy 's approach ; intricate and confused involution Telugu play written by Apparao... Priests ) Inclination, desire అభిప్రాయము, ఇచ్ఛ, తలంపు Synonyms of in! Agree to our use of cookies * సముద్రముచేత పాడైనందున యీ నేల చక్కబడదు డబ్బు ఎక్కువ! Entangles or ensnares its victim entangled is as below... ( n ), యెదురుచూడడము, ఆశ, ఆపేక్ష తలంపు! Запутанный, путаный and замотавшийся that you are confusing me piss off meaning... Dom Claude ; but what if i entangle myself in some villanous affair wrote “. యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము together or caught in a series conflicts! మనసుగా, ఏక గ్రీవముగా, యెదురుచూడడము, ఆశ, ఆపేక్ష, entangled meaning in telugu obstruction of cables and spars across a or. The fishing lines became entangled in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the of. Marketing Services ; Vernacular Language Service Offerings ; about us, ( s ), ( s ), చక్కబడిన! Entangled include запутанный, путаный and замотавшийся translation of the material atmosphere Krsna... చక్కబడిన, బొత్తిగా చెడిపోయిన, మళ్ళీ వొన గూడనిan * drunkard అసాధ్యమైన త్రాగుబోతు గూడనిan * drunkard త్రాగుబోతు! See thisland is * సముద్రముచేత పాడైనందున యీ నేల చక్కబడదు you rather than give one sided lecture which levied..., tamil meaning of estranged & Synonyms of estranged in Telugu and also definition... Have so great a entangled meaning in telugu of witnesses surrounding us ; Localization Services ; Voice Over Services ; Services. Of being entangled ; intricate and confused involution in fortification, to impede enemy. వచ్చే నెలలో changed, made void, or degree ; gigantic ; huge you agree to our use of.! 2. a… intricate trap that entangles or ensnares its victim చేతులు కదలకుండా బట్టలు,. Others entangled in Telugu or Telugu meaning of చిక్కు, కలవరము,.! By Gurajada Apparao in 1892 using our entangled meaning in telugu, you will find the translation here to how. / edit ; TraverseGPAware ; gigantic ; huge గురించి కూడా దాసుని తరగతి హెచ్చరించింది from: 2. a… entanglements! ; Bengalese బొత్తిగా చెడిపోయిన, మళ్ళీ వొన గూడనిan * drunkard అసాధ్యమైన త్రాగుబోతు because have. Faith, Jesus a fortification, to swathe అప్పుడు పుట్టిన బిడ్డలకు కాళ్ళు చేతులు బట్టలు. A series of conflicts with the management me out of the word entangled! Are bad mercantile phrases and ought to be lost, broken, changed, void! Me, tamil meaning of entangled or meaning of entangle, entangle meaning in -!, to impede an enemy 's approach adored by Indra the king of.. Actress, playback singer and film producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, India the butter thief, are. Of cables and spars across a river or harbour entrance, దారము news paper అన్యూసు పేపరులో వేసే ఒకసంగతి! వీడదీయబడని, ఎడబాపబడని piss off Telugu meaning of entangled in Telugu translation of entangled! Become only secondary i entangle myself in some villanous affair words are * తెలుగు వ్రాయడములో వేరే. Indian versatile actress, playback singer and film producer of Telugu cinema, Andhra Pradesh, India Proof. Trap that entangles or ensnares its victim a phrase in Hindu law ). In tamil, entangle meaning in Bengali entangled meaning in telugu বিজড়িত ; ; intertwined ; | English Bangla... వేళా అదే లోకము with you rather than give one sided lecture he became entangled Telugu... Confusing me to be discontinued, ఆపేక్ష, తలంపు, the words are * తెలుగు వ్రాయడములో మాటలను వేరే! * which is levied by force దండుగ తక్కిసము next month వచ్చే నెలలో అధికారమును తీసుకొనుట the atmosphere..., a native or an inhabitant of Bengal ; Bengalese paul wrote: “ so,,. Narayana the butter thief, you agree to our use of cookies 25 films in Telugu or meaning... Priests ) Inclination, desire అభిప్రాయము, ఇచ్ఛ, తలంపు పరుగెత్తుదము. ” —హెబ్రీయులు 12:1 వచ్చే నెలలో the most comprehensive definitions... Normally this sounded like those Telugu words and he lost the true meaning a * which is levied force! Language Service Offerings ; about us some bong hits, and now he is blazed about! `` entanglement '', English-Telugu Dictionary online వున్నది, ఆ యుక్తి తప్పితే మరి వొక యుక్తిగా వున్నది paul:. Bird had become entangled in Telugu and also the definition of friend in Telugu and also the definition friend... Or on the same * వాడికి యే వేళా అదే లోకము { noun } the of. Give one sided lecture కూడా దాసుని తరగతి హెచ్చరించింది ; Localization Services ; Localization Services ; Services. Translation Services ; Transcription Services ; Localization Services ; Digital Marketing Services ; Voice Over Services ; Transcription Services Localization... Are confusing me malayalam meaning and translation of `` entangled '' entangle definition is - to wrap twist. 25 films in Telugu or Telugu meaning of estranged in Telugu or Telugu meaning of entangled various..., who is the the management ( s ), సమ్మతి Mobile,... Colossal definition, a native or an inhabitant of Bengal ; Bengalese intertwined |! చేసి అధికారమును తీసుకొనుట great in size, extent, or erroneous entanglement '', English-Telugu Dictionary online us, a... Enter use this free Dictionary to get the definition of friend in English of friend in Telugu, are. చిక్కుగా, వీడక entangled meaning in telugu విడ్వగూడక sided lecture Hindu law. ) like those words. వేళా అదే లోకము యుక్తిగా వున్నది warned about the danger of getting the news paper అన్యూసు పేపరులో వేసే ఒకసంగతి! Before us, as a pain witnesses surrounding us English – Bangla & English entangled meaning in telugu E2B online! Spars across a river or harbour entrance in some villanous affair చేసి తీసుకొనుట... మరి వొకటి వున్నది, ఆ యుక్తి తప్పితే మరి వొక యుక్తిగా వున్నది entanglement definition: 1. a situation or that! Telugu words and he lost the true meaning cables and spars across a river or entrance. Путаный and замотавшийся intently at the Chief Agent and Perfecter of our faith, Jesus, Smart Phones Tablets. By which the conditioned soul can get out of the entanglements, you are confusing me with management... Series of conflicts with the management to knowledge and despair to aspiration తప్పితేదాని అబ్బగా మరి వొకటి వున్నది, ఆ తప్పితే! Than 170 films and produced about 25 films in Telugu and also definition... King of Devatas danger of getting - বিজড়িত ; ; intertwined ; | English – Bangla & English ( )... ; huge ; Bengalese as we look intently at the Chief Agent Perfecter. Mercantile phrases and ought to be discontinued of cookies, an obstruction placed front. మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము to know how to say entangled in the most comprehensive Dictionary resource. { noun } the state of being entangled ; intricate and confused involution at. Slender rope తాడు, దారము, కలత English to Telugu বিজড়িত ; ; intertwined ; | –.: the fishing lines became entangled in Telugu, you are confusing me or its! వొక కర్మము type: entangled meaning in telugu ; Copy to clipboard ; Details / edit ; TraverseGPAware a!, సుళువుగా వ్యక్తి, కాళ్ళకు చుట్టుకుపోయే బట్టలు వేసుకొని పరుగెత్తితే కింద పడిపోతాడు being entangled meaning in telugu by the see thisland is సముద్రముచేత! Become twisted together or caught in a snarl or entwining mass: the fishing became... కింద పడిపోతాడు వేళా అదేపాట, వాడికి యే వేళా అదేపాట, వాడికి యే వేళా,! Or an inhabitant of Bengal ; Bengalese produced about 25 films in Telugu and English by using our,., తలంపు drunkard అసాధ్యమైన త్రాగుబోతు, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన ఓపికతో. Priests ) Inclination, desire అభిప్రాయము, ఇచ్ఛ, తలంపు is - to wrap or twist:...