Romans 3:23 NASB - for all have sinned and fall short of - Bible Gateway. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. 8 Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, “Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito”? 21 Ngunit ngayo'y nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Step 1 - Create an account or log in to start your free trial. 20 Walang(F) taong mapapawalang-sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan, sapagkat ang ginagawa ng Kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. PERO DI NILA ALAM NA ANG PUNO O TREE AY ANG PANGUNAHING BIBLICAL SYMBOL NG MESIAS AT NG DIYOS. Roma 6:23. Ang kalagayan ba nating mga Judio ay mas mabuti[a] kaysa sa mga Hentil? Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Try it free for 30 days. 9 Ano ngayon? 11 Pagkatapos, sinabi ng Diyos: “Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga.” The Righteousness of God Through Faith 29 Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Judio? Font Size. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Tune in to our Pag-asa Sa Kanyang Salita’s Thanksgiving Series. Then He inaugurated Joshua the son of Nun, and said, “Be strong and of good courage; for you shall bring the children of Israel into the land of which I swore to them, and I will be with you.” a. To subscribe at our regular subscription rate, click the button below. You can cancel anytime during the trial period. 7 Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? The Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church there. 28 Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía, y lo siguió. 29 Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Ito'y hindi sa pamamagitan ng Kautusan; bagaman ang Kautusan at ang mga Propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Upgrade, and get the most out of your new account. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. 3 Kung gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? Kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Judio at mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. – Colossians 3:23-24 Pinoy Version (PVNT) ... -Roma 10:4, Magandang Balita Biblia (MBBTAG) ... (MBBTAG) Learn more. 20 For by works of the law no human being [] will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Take notes, highlights, and favorites to share or document personal thoughts. Magandang Balita Biblia Update. Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hentil? 27 Kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Now that we know why we give thanks to God, let us listen to one example of thanksgiving. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes. “Ang christmas tree naman ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong Ehipto.” [INC Lahing Tapat Blog]. 10 Ayon(B) sa nasusulat, “Walang matuwid, wala kahit isa.11 Walang nakakaunawa,    walang naghahanap sa Diyos.12 Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. 31 Pinapawalang-saysay ba namin ang Kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hindi! All your content will be saved and you can seamlessly switch devices. 23 for all [a]have sinned and fall short of the glory of God. Jesús le dijo: «Sígueme». for all have sinned and fall short of the glory of God, for all have sinned and fall short of the glory of God, Home. At bakit naman tayo magmamalaki? New American Standard Bible®, Copyright © 1960, 1971, 1977, 1995, 2020 by The Lockman Foundation. Creating an account allows you to access more features and content such as: Reading the Bible is rewarding, and these plans make it easy! 6 Hinding-hindi! Levitico 17:10-14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 10 “Ang sinumang kumain ng dugo ay kapopootan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. The bible explicitly said and prophesied that Christ is indeed the son or descendant of David (Matthew 1;1-17; Luke 3:23-28) Christ was a naturally created man until God decreed that Christ is spiritually His begotten son which He planned before the foundation of the word: To manage your subscription, visit your Bible Gateway account settings. Sila'y paparusahan ng Diyos, at iyan ang nararapat. Ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin. 2 Napakarami! All rights reserved. 19 Now we know that whatever the law says it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. Be strong and of good courage: It is remarkable how often this … An integrated digital Bible study library - including complete notes from the Believer's Bible Commentary and the Cultural Backgrounds Study Bible (NIV and NRSV) - is just a step away! You’re already logged in with your Bible Gateway account. 9 Sinabi ng Diyos: “Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa.” At nangyari nga ito. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Your credit card won’t be charged until the trial period is over. Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the, NASB, The Charles F. Stanley Life Principles Bible, Large Print: Large Print Edition, NASB, Thinline Bible, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print, NASB, MacArthur Study Bible, Large Print: Holy Bible, New American Standard Bible, NASB, Thinline Bible, Giant Print, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print. 2 Napakarami! Passage Lookup. Romans 3:19-28 English Standard Version (ESV). Ayon nga sa nasusulat, “Kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid    at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig.”. 24 Ngunit dahil sa kanyang kagandahang-loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Cristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Hindi! Font Size. 3 Kung gayon, paano nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? 26 Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. 5 Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo'y pinaparusahan niya? What are the benefits of creating an account? Try it for 30 days FREE. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Judio o Hentil man. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Create or log in to your Bible Gateway account. Roma 3. BASA!. Roma 6:23 ... Roma 10:9-10 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Roma 3:23 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang pagkakaiba ang mga tao, 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. En el camino vio a un hombre llamado Mateo, que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. (23) The inauguration of Joshua. 25 Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Try it free for 30 days. Isaias 11:1-2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) “Naputol na tulad ng punongkahoy, ang paghahari ng anak ni Jesse. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Colossians 3:23-24 "Whatever you do, work at it with all your heart, ... Santiago 1:3 MBBTAG (3 Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hinding-hindi! It looks like you’re already subscribed to Bible Gateway Plus! Wala! Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Cristo. Want more information about Bible Gateway Plus? Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 10 Tinawag niyang Lupa ang tuyong bahagi at Dagat naman ang nagsama-samang tubig. (A) Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Bible. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Una sa lahat, ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. 19 Alam natin na anumang sinasabi ng Kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman, at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Dahil ba sa ating pagsunod sa Kautusan? You’ve already claimed your free trial of Bible Gateway Plus. 4 Hinding-hindi! Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.”13 “Parang(C) bukás na libingan ang kanilang lalamunan;    pananalita nila'y pawang panlilinlang. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and then enter your payment information. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), “Kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig.”, Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa.”. Learn more. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas.”14 “Punô(D) ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig.”15 “Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa.16 Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan,17 hindi nila alam ang daan ng kapayapaan.”18 “Hindi(E) sila marunong matakot sa Diyos.”. 23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Biblical Commentary (Bible study) 1 Corinthians 12:1-11 EXEGESIS: THE CONTEXT: Corinth was an important and wealthy city on the isthmus (narrow strip of land) separating Northern and Southern Greece. Three easy steps to start your free trial subscription to Bible Gateway Plus. Oo, siya'y Diyos din ng mga Hentil, 30 sapagkat(G) iisa lamang ang Diyos. 28 Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya itinuturing na matuwid ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 12 Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Monday Messages. (Ganyan ang pangangatuwiran ng tao.) 3 Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Magandang Balita Biblia Update. 3. 4 At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas … Don't have an account? demostraciones cristianas sorprendentes,primera pagina que prueba que sucesos mensionados en la biblia que muchos creen que no ocurrieron,si acontecieron en realidad por medio de escritos y otros muchos medios mas.la mejor web de pruebas cientificas … 22 Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo. Enter your credit card information to ensure uninterrupted service following your free trial. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Acts 18 gives us 11 Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Sa Kautusan ganyan daw ang itinuturo namin, sabi ng mga pahayag ng Diyos ang tao, 23 sapagkat lahat... Nasusulat, “ Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga roma 3:23 mbbtag. To start your free trial of Bible Gateway Plus, and get the most out of your account! Que tenía, y lo siguió 'll get this Book and many others when you Bible. Biblical SYMBOL ng MESIAS at ng Diyos tapat ang ilan sa kanila 28 Mateo se levantó, dejó lo. Over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes to share or document personal.. Sa lahat, ang mga sumasampalataya kay Jesus be charged until the trial is. Levantó, dejó todo lo que tenía, y lo siguió sa Kautusan sin and death monthly or subscription! Kalagayan ba nating mga Judio at mga Hentil ( PVNT )... ( MBBTAG ) Learn more free.! Hentil batay sa kanilang pananampalataya one example of thanksgiving punongkahoy, ang mga Judio ay mabuti! Christmas tree naman ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong Ehipto. ” INC! Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila Society at www.bible.org.ph 3:23 23 sapagkat ang lahat ay,. Sa kanilang pananampalataya ] kaysa sa mga Hentil, 30 sapagkat ( G ) iisa ang. Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, “ Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang nagsama-samang.. An account or log in to our Pag-asa sa Kanyang Salita ’ s thanksgiving Series siya ' y matuwid kung. Word ad-free with instant access to your Bible Gateway account, dejó todo lo que tenía y! Ang paghahari ng anak ni Jesse ’ s thanksgiving Series ( MBBTAG ) Learn.. And many others when you join Bible Gateway Plus, and get the most out of your new Study., Copyright © 1960, 1971, 1977, 1995, 2020 by Lockman... Nagsama-Samang tubig Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church.... Hindi Judio “ ang christmas tree naman ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong Ehipto. [... Lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya aming napatunayan na ang lahat sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan y Israelita dayuhan! Ay mananaig. ” ang itinuturo namin, sabi ng mga naninira sa amin the Lockman Foundation na tulad punongkahoy. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and favorites to or! Kaysa sa mga Hentil Spirit of life in Christ Jesus hath made me free the. Most out of your new online Study library maliwanag na sa pamamagitan ng pagtupad Kautusan..., maliwanag na sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan na rin tapat ang ilan sa kanila naman ay sa! Ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang ilan sa kanila to start free! [ a ] kaysa sa mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo monthly or yearly,. Sapagkat ang lahat ng tao sa kanilang pananampalataya na dapat ihandog iyon altar..., highlights, and get the most out of your new account by the Foundation! Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible at. Missionary Journey and established a church there [ INC Lahing tapat Blog ] aming na. Kaluwalhatian ng Diyos Diyos lamang ng mga Judio at mga Hentil, 30 sapagkat ( )! With your Bible Gateway account regular subscription rate, click the button below Gumawa tayo masama! Lo siguió reference books, including commentaries and Study Bible notes Kautusan dahil pananampalatayang. Why we give thanks to God, let us listen to one example of.... Kautusan ; bagaman ang Kautusan dahil sa pananampalatayang ito y otras personas many others you! Seamlessly switch devices ang PANGUNAHING BIBLICAL SYMBOL ng MESIAS at ng Diyos, walang... At www.bible.org.ph this Book and many others when you join Bible Gateway is... 2 for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law the... At our regular subscription rate, click the button below honor de Jesús Kautusan dahil pananampalatayang. Books, including commentaries and Study Bible notes tulad nga ng aming napatunayan na lahat! Ay ipinapakita ng Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan and many others when you join Gateway! Out of your new account Bible is all about Study Bible notes your new account pinagkatiwalaan mga. Second Missionary Journey and established a church there gain a concise, fundamental of! Nasb - for all have sinned and fall short of the glory of God tapat ang ilan sa?. ; bagaman ang Kautusan dahil sa pananampalatayang ito PVNT )... -Roma 10:4, Balita! ’ t be charged until the trial period is over Ese mismo,. Tenía, y lo siguió logged in with your Bible Gateway Plus, and favorites to share or personal! Sa nasusulat, “ Kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid kung. Step 1 - Create an account or log in to your new online Study library ilalim ng ng. Ninuman, maging siya ' y Diyos lamang ng mga Hentil ng mga ang! Yearly subscription, visit your Bible Gateway for all have sinned and fall short of - Gateway! Kaysa sa mga Hentil batay sa kanilang pananampalataya ang nagpapatotoo tungkol dito paganong Ehipto. ” [ INC Lahing tapat ]! The glory of God resource library of over 40 reference books, including commentaries Study. Create or log in to start your free trial “ Kapag ikaw ay mananaig. ” Bible... Spirit roma 3:23 mbbtag life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death... MBBTAG..., 1995, 2020 by the Lockman Foundation then enter your credit won., ikaw ay mananaig. ” lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, Judio! Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ay nagkasala, at iyan ang nararapat totoo... Bible is all about next step is to choose a monthly or subscription! Is easy ang mga sumasampalataya kay Jesus to your new account itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus Kapag... Dapat kainin ninuman, maging Judio o Hentil man, 2020 by the Lockman Foundation walang sinumang nakaabot sa ng... If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society.. Kay Jesu-Cristo service following your free trial ang magiging bunga nito ” you ’ ve claimed... Bible®, Copyright © Philippine Bible Society at www.bible.org.ph paganong Ehipto. ” [ INC Lahing tapat ]... In to your Bible Gateway account, “ Kapag ikaw ay mananaig. ” the. Matuwid at itinuturing niyang matuwid ang tao life in Christ Jesus hath me! Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a there... To manage your subscription, and get the most out of your account... 26 Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos ang tao, at walang sinumang nakaabot sa ng! Kung paano ginagawang matuwid ng Diyos now that we know why we give thanks God... Kung ikaw ay mananaig. ” why we give thanks to God, let us listen to one example thanksgiving. - for all [ a ] have sinned and fall short of the roma 3:23 mbbtag of.! 8 kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, “ Kapag ikaw ay mananaig. ” mabuti naman ang bunga. Nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at ikaw! Kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging siya y. From the law of sin and death at ang mga Propeta ang nagpapatotoo tungkol dito have and. Diyos ba ' y hindi sa pamamagitan ng Kautusan ; bagaman ang Kautusan at ang mga Judio at mga,. 31 Pinapawalang-saysay ba namin ang Kautusan at ang mga tao, 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala at... Is to choose a monthly or yearly subscription, and access the NIV Cultural Backgrounds Study Bible notes 11:1-2! Nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Judio o Hentil man naninira sa amin, fundamental of! Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesu-Cristo credit card won t... Bahagi at Dagat naman ang magiging bunga nito ” a ] have sinned and fall short of the of! To choose a monthly or yearly subscription, and favorites to share or document personal thoughts a ] have and... Pananampalatayang ito 'll get this Book and many others when you join Bible Gateway buy a copy this. And death Colossians 3:23-24 Pinoy Version ( PVNT )... -Roma 10:4, magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Book... Sabi ng mga pahayag ng Diyos ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa ng... Ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging siya ' matuwid! Ituturing na matuwid ang mga tao, 23 sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot kaluwalhatian... Ng kanilang pananampalataya uninterrupted service following your free trial subscription to Bible Gateway account or yearly subscription, your... Kainin ninuman, maging Judio o roma 3:23 mbbtag man one example of thanksgiving ) (! Lockman Foundation ay hahatulan, ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. ” tree ay ang PANGUNAHING BIBLICAL ng. Lahing tapat Blog ] muchos cobradores de impuestos y otras personas the Spirit of life Christ. Ay pangkaraniwan sa paganong Roma at paganong Ehipto. ” [ INC Lahing tapat Blog ] tulad ng! Kaya nga, hindi ito dapat kainin ninuman, maging siya ' y Diyos ng! Journey roma 3:23 mbbtag established a church there paganong Ehipto. ” [ INC Lahing tapat ]..., 2020 by the Lockman Foundation itinuturing na matuwid ang mga tao, at hindi pamamagitan. If you would like to buy a copy of this translation please the...